Οι τέσσερις εποχές του θυρεοειδή – Μέρος 2. Άνοιξη