Σύνδρομο Burnout! Όταν η ολοκληρωτική εξάντληση χτυπάει την πόρτα!

Η ονομασία του συνδρόμου Burnout προέρχεται από την αγγλική γλώσσα, το ρήμα burnout μπορεί να μεταφραστεί στα ελληνικά ως «εξαντλώ, κατακαίω».

Αναφέρεται σε μια σοβαρή συναισθηματική και σωματική εξάντληση η οποία συνοδεύεται από επιπτώσεις στην αποδοτικότητα και στην γενική καθημερινότητα του ατόμου. read more