Πώς επηρεάζει ο θυρεοειδής τα νύχια σου;

Μπορεί ο υποθυρεοειδισμός να οδηγήσει σε εύθραυστα, μαλακά νύχια ή ονυχόλυση;
Ο υποθυρεοειδισμός μπορεί στα αρχικά του στάδια να μην προκαλέσει εμφανή συμπτώματα ή τα συμπτώματα του να αποδοθούν σε άλλη αιτία.
Εάν η υπολειτουργία του θυρεοειδούς δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως μπορεί να προκληθούν πιο σοβαρά προβλήματα από τα αδύναμα και εύθραυστα νύχια, όπως καρδιακές παθήσεις, προβλήματα γονιμότητας και αύξηση βάρους. read more