Μέριμνα για τα παιδιά με όζους και καρκίνο του θυρεοειδούς!

Η Αμερικανική Ένωση Θυρεοειδούς (ATA) εξέδωσε τις πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση των όζων και του διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοειδούς σε παιδιά και εφήβους έως 18 ετών.

“Οι όζοι του θυρεοειδούς στα παιδιά είναι πιο πιθανό να είναι κακοήθεις και η ιστοπαθολογική εικόνα, το μοριακό προφίλ και η κλινική συμπεριφορά του διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοειδούς διαφέρουν ουσιωδώς σε σχέση με τα αντίστοιχα των ενηλίκων,” δήλωσε 0 πρόεδρος της ΑΤΑ, Dr. Robert C. Smallridge (Mayo Clinic, Florida). read more