Μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς

O μυελοειδής καρκίνος του θυρεοειδούς (MTC) είναι μια μορφή καρκίνου του θυρεοειδούς, που προέρχεται από τα παραθυλακιώδη κύτταρα, τα οποία παράγουν την ορμόνη καλσιτονίνη.
Τα μυελοειδή καρκινώματα είναι οι τρίτοι πιο κοινοί όγκοι του θυρεοειδούς.

Περίπου το 25% των περιπτώσεων του μυελοειδούς καρκίνου του θυρεοειδούς είναι γενετικής φύσεως και προκαλείται από μια μετάλλαξη στο RET πρωτο-ογκογονίδιο, που βρίσκεται επί του χρωμοσώματος 10.
Όταν συνυπάρχει με όγκους των παραθυρεοειδών αδένων και των επινεφριδίων (φαιοχρωμοκύττωμα), υπάρχει κλινικά ένα σύνδρομο που ονομάζεται πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου 2 (MEN2). read more