Πως επηρεάζει ο Θυρεοειδής αδένας την ακοή μας – Νέα έρευνα

Η αυτοάνοση νόσος του εσωτερικού αυτιού είναι μια σημαντική, αλλά όχι πλήρως κατανοητή αιτία απώλειας ακοής που μπορεί να παρουσιαστεί σε διάφορους ιατρικούς κλάδους. Η διαγνωστική του σημασία υποδεικνύεται από το γεγονός ότι είναι μια αναστρέψιμη ιατρική κατάσταση εάν αναγνωριστεί νωρίς με εξαιρετική ανταπόκριση σε ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες. Επομένως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη διαφορική διάγνωση των διαταραχών της ακοής, ιδίως στο πλαίσιο μιας άλλης αυτοάνοσης νόσου, όπως η θυρεοειδίτιδα Hashimoto.

Οι ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Hashimoto διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν ακουστικές ανωμαλίες σε σύγκριση με τα υγιή άτομα . Αυτή η ακουστική δυσλειτουργία μπορεί να είναι πολυπαραγοντική όπως υποδεικνύεται από μελέτες περιπτώσεων που γίνονται σε θυρεοειδίτιδα Hashimoto. Ωστόσο, η αυτοάνοση νόσος του εσωτερικού αυτιού (AIED) θα πρέπει να θεωρείται ως πιθανή αιτία όταν ένα άτομο με το ιστορικό της θυρεοειδίτιδας Hashimoto παρουσιάζει οξεία συμπτώματα που προέρχονται ή σχετίζονται με το αιθουσαίο νεύρο. Στην ιατρική βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί διάφορες περιπτώσεις που τεκμηριώνουν μια σχέση μεταξύ αυτών των δύο αυτοάνοσων διαταραχών.

Δεδομένης της απουσίας ειδικών εξετάσεων, η διάγνωση του AIED μπορεί να είναι δύσκολη και εξαρτάται κυρίως από την κατάλληλη κλινική παρουσίαση, τον αποκλεισμό των άλλων αιτιών και τη θετική ανταπόκριση στη θεραπεία με στεροειδή. Αν και δεν κατανοείται καλά, αυτή η ασθένεια είναι μία από τις λίγες αναστρέψιμες μορφές απώλειας ακοής με ευνοϊκό αποτέλεσμα.

Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto είναι μια σημαντική αιτία υποθυρεοειδισμού ενηλίκων που χαρακτηρίζεται από την ανοσοδιαμεσολαβούμενη καταστροφή του θυρεοειδούς ιστού παρουσία διαφόρων αυτοαντισωμάτων όπως αντι-ΤΡΟ, αντι-θυρεοσφαιρίνη και αντι-μικροσωματικά αντισώματα. Εκτός από τη δυσλειτουργία του θυρεοειδούς, η θυρεοειδίτιδα Hashimoto μπορεί να προκαλέσει διάφορα ωτολογικά συμπτώματα. Αν και αυτές οι ανωμαλίες μπορούν να εμφανιστούν ως άμεση συνέπεια του υποθυρεοειδισμού [1], έχει προταθεί ότι τα κυκλοφορούντα αντι-θυρεοειδή αυτοαντισώματα μπορούν να οδηγήσουν σε μεσολαβούμενα από Τ-λεμφοκυτταρικά αιμοσφαίρια. Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει διάφορες περιπτωσιολογικές μελέτες που τεκμηριώνουν τη συσχέτιση αυτών των δύο αυτοάνοσων οντοτήτων [12–15] που καταδεικνύουν την ύπαρξη μιας σαφούς σχέσης μεταξύ της αυτοανοσίας του θυρεοειδούς και της βλάβης στο εσωτερικό αυτί, ανεξάρτητα από τη λειτουργία του θυρεοειδούς. Περαιτέρω, θεωρείται ότι η αυτοάνοση αυτή πάθηση στο εσωτερικό αυτί με ταυτόχρονη αυτοάνοση φλεγμονή είναι ο όμοιος παθογόνος μηχανισμός με την θυρεοειδίτιδα Hashimoto.

Σε τέτοια κλινικά σενάρια, η διάγνωση δευτερογενούς AIED πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο των παρουσιαζόμενων συμπτωμάτων, του ιατρικού ιστορικού, των εξετάσεων λειτουργίας του θυρεοειδούς, της ανοσολογικής επεξεργασίας και της κλινικής ανταπόκρισης σε ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες.

Ακόμη και με τα αναδυόμενα ιατρικά δεδομένα, υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζουμε για το AIED – ειδικά πώς να υποπτευόμαστε και να διαγνώσουμε αυτήν την αυτοάνοση διαταραχή. Η παρουσία άλλων αυτοάνοσων διαταραχών όπως η θυρεοειδίτιδα Hashimoto  πρέπει να θεωρηθεί ως κλινική ένδειξη για το AIED σε ένα άτομο με «ιδιοπαθή» αισθητηριακή απώλεια ακοής. Επιπλέον,η  θυρεοειδίτιδα Hashimoto δεν είναι μια καλά καθορισμένη αυτοάνοση ασθένεια η οποία στρέφεται μόνο κατά του θυρεοειδούς, όπως θεωρείται παραδοσιακά, αλλά  μπορεί να προκαλέσει διάφορα άλλα συστηματικά συμπτώματα.

Άρθρο: Aνθή Αντωνίου, hashimotaki

Έρευνα:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6116174/

Αναφορές:

[1] Anand VT, Mann SB, Dash RJ, et al. Auditory investigations in hypothyroidism. Acta Otolaryngol. 1989;108:83. [PubMed] [Google Scholar]

[2] McCabe BF.Autoimmune sensorineural hearing loss. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1979;88(5):585–589. [PubMed] [Google Scholar]

[3] Marsili M, Marzetti V, Lucantoni M, et al. Autoimmune sensorineural hearing loss as presenting manifestation of paediatric Behçet disease responding to adalimumab: a case report. Ital J Paediatr. 2016;42(1):81. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

[4] Ryan AF, Keithly EM, Harris JP. Autoimmune inner ear disorders. Curr Opin Neurol. 2001;14(1):35–40. [PubMed] [Google Scholar]

[5] Mijovic T, Zeitouni A, Colmegna I. Autoimmune sensorineural hearing loss: the otology-rheumatology interface. Rheumatology. 2013;52(5):780–789. [PubMed] [Google Scholar]

[6] Moscicki RA, San Martin JE, Quintero CH, et al. Serum antibody to inner ear proteins in patients with progressive hearing loss. Correlation with disease activity and response to corticosteroid treatment. JAMA. 1994;272:611–616. [PubMed] [Google Scholar]

[7] Baek MJ, Park HM, Johnson JM, et al. Increased frequencies of cochlin-specific T cells in patients with autoimmune sensorineural hearing loss. J Immunol. 2006;177:4203–4210. [PubMed] [Google Scholar]

[8] Boulassel MR, Tomasi JP, Deggouj N, et al. Identification of beta-actin as a candidate autoantigen in autoimmune inner ear disease. Clin Otolaryngol Allied Sci. 2000;25:535–541. [PubMed] [Google Scholar]

[9] Nair TS, Kozma KE, Hoefling NL, et al. Identification and characterization of choline transporter-like protein 2, an inner ear glycoprotein of 68 and 72 kDa that is the target of antibody-induced hearing loss. J Neurosci. 2004;24:1772–1779. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

[10] Helfgott SM, Mosciscki RA, San Martin J, et al. Correlation between antibodies to type II collagen and treatment outcome in bilateral progressive sensorineural hearing loss. Lancet. 1991;337:387–389. [PubMed] [Google Scholar]

[11] Goodall AF. Current understanding of the pathogenesis of autoimmune inner ear disease: a review. Clin Otolaryngol. 2015;40(5):412–419. [PubMed] [Google Scholar]

[12] Arduc A, Isik S, Allusoglu S, et al. Evaluation of hearing function in patients with euthyroid Hashimoto’s thyroiditis. Endocrine. 2015;50(3):708–714. [PubMed] [Google Scholar]

[13] Brenner M, Hoistad D, Hain TC. Prevalence of thyroid dysfunction in Meniere’s disease. Archives of Oto HNS. 2004;130(2):226–228. [PubMed] [Google Scholar]

[14] Modugno GC, Pirodda A, Ferri GG, et al. A relationship between autoimmune thyroiditis and benign paroxysmal positional vertigo? Med Hypotheses. 2000;54(4):614–615. [PubMed] [Google Scholar]

[15] Chiarella G, Tognini S, Nacci A, et al. Vestibular disorders in euthyroid patients with Hashimoto’s thyroiditis: role of thyroid autoimmunity. Clin Endocrinol. 2014;81:600–605. [PubMed] [Google Scholar]

[16] Stachler RJ, Chandrasekhar SS, Archer SM, et al. Clinical practice guideline: sudden hearing loss. Otolaryngol Head Neck Surg. 2012;146(3 Suppl):S1–S35. [PubMed] [Google Scholar]

Facebooktwittermail

Αφήστε μια απάντηση