Απαντήστε σε: Παρακαλώ μία γνώμη για το συγκεκριμένο

Αρχική Συζητήσεις Forum – Hashimoto Γενική συζήτηση Παρακαλώ μία γνώμη για το συγκεκριμένο Απαντήστε σε: Παρακαλώ μία γνώμη για το συγκεκριμένο

#5438
DaisySimpson
Συμμετέχων

Hi,
It can be a fever but I would suggest you to consult with a doctor.